Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2013

NastyPerson
0372 f4f6
Reposted frompoppyseed poppyseed
5646 f7d6
NastyPerson
4533 10ba
Reposted fromcarol91 carol91
4746 8d25 500

marauders4evr:

Can we just agree that this is one of the biggest plot-twists of all time?

Reposted fromallyofrp allyofrp
NastyPerson
4713 f00c
Reposted fromcarol91 carol91
NastyPerson
5513 7426
Reposted fromcarol91 carol91
NastyPerson
NastyPerson
5743 a6dc
Reposted fromcarol91 carol91
NastyPerson
5760 6459
Reposted fromxnothingspecial xnothingspecial
NastyPerson
NastyPerson
NastyPerson
I nawet skacząc ten ostatni raz z mostu,
nie zapomnij cieszyć się tym wiatrem we włosach.
— Starsza pani, w rynku, na rogu.
Reposted fromnirvitii nirvitii viailovefood ilovefood
NastyPerson
Łatwo się skaleczyć każdym z nas, jak kawałkiem stłuczonego szkła.
— Pawlikowska-Jaskorzewska
Reposted frommoscow moscow viailovefood ilovefood
NastyPerson
Mogłabym. Nigdy nie zdołamy zrozumieć sensu tego słowa, gdyż w każdej chwili naszego życia istnieją sytuacje, które mogły się wydarzyć, ale z jakichś powodów się nie wydarzyły.
— paulo coelho
Reposted fromshrew shrew viailovefood ilovefood
NastyPerson
to niewiarygodne, że można z dziurą pustą wielkości obecności żyć
— Zosia S.
Reposted fromilovefood ilovefood
NastyPerson
3341 d187 500
Reposted fromilovefood ilovefood
NastyPerson
Spójrz ile czasu marnujemy czekając na kogoś. 
— kolejne przemyślenia.
Reposted frompollystaley pollystaley viailovefood ilovefood
NastyPerson
6433 3c6b
Reposted fromsummerkiss summerkiss viailovefood ilovefood
8266 b6bc 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viailovefood ilovefood
NastyPerson
7124 7f35
Reposted fromhalpert halpert viailovefood ilovefood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl